Veteranbilhotell


Storfjordens Automobil Klubb har veteranbilhotell på Håhjem Industriområde.

På veteranbilhotellet kan du som medlem leie helårs P-plass til bilen din.

  • Lyse og tørre lokaler
  • Ut/inn kjøring slik at du når som helst kan ta ut bilen for en luftetur.
  • Videoovervåking.

 

Pris pr. mnd: Kr.  800,- P-plass for liten bil (lengde inntil 4,0 meter)

                    Kr 1.000,- P-plass for middels stor bil (lengde 4-5 meter)

                     Kr 1.200,- P-plass for stor bil (lengde over 5,0 meter)

                    

                   Alle leieavtaler er 1-årig , med opsjon på forlengelse.

                

Ta kontakt med klubben på e-post: formannen@storfjorden.no  eller mobil 916 16630 (16 -21) for å sikre deg en plass!

 

Ta deg gjerne en tur til Hjulhuset på Håhjem på onsdag kvelder kl 18-20, da er det alltid folk der hvis du vil se de flotte P-plassene i veteranbilhotellet.