Verksted-, og kjøretøykomiteen 2020

 

Leder  Kjell Ringdal  913 15121 kjellhr@hotmail.com

Medlem Aasmund Kilsti 483 56391 askilsti@gmail.com

Medlem  Kjartan Kleiven 473 18422 kjartan.kleiven@mimer.no

Medlem Jon Andreas Storås 934 80308 john.a.storas@gmail.com

Medlem Martin Hustad  932 37033 martin.hustad@gmail.com

Kontaktperson i styret Synnøve Ringdal 997 11 486 syring@online.no