Her finn du kontaktinformasjon for de ulike komiteene i SAK i 2022.

 

Verksted-, og kjøretøykomité

Leder  Kjell Ringdal          913 15121     kjellhr@hotmail.com

Medlem Aasmund Kilsti 483 56391 askilsti@gmail.com

Medlem  Tor Arild Malin 913 81 247  torarild@online.no

Medlem Jon Andreas Storås 934 80308 john.a.storas@gmail.com

Medlem John Arne Lerstad  908 29 305 john.arne.lerstad@gmail.com

Kontaktperson i styret Martin Rolén-Hustad 932 37 033     martin.hustad@gmail.com

 

Eiendomskomité

Leder   Tore Aase   938 34 605   toreaase@hotmail.com

Medlem  Karl Karlsen  922 40404   audkalle@gmail.com

Medlem  Tobias Fugelsnes    480 22 026 tobiasfugelsnes@gmail.com

Medlem  Thomas Hurlen  920 49 239   thomas.hurlen98@gmail.com

Kontaktperson i styret  Steinar Leganger  959 95 694   steinar.leganger@gmail.com

 

Løps- og arrangementskomité

Leder                              Hans-Olav Drabløs       916 92 100     hansodra@gmail.com

Medlem Ståle Vestre 902 44 006  staale.vestre@outlook.com

Medlem  Randi Helen Welle   901 02 220  rhele-we@online.no

Medlem  Vidar Lade 906 44 651  vlade@mimer.no

Fra Jentehjulet  Aud Kaldhussæther 911 25 825  aud_kald@icloud.com

Kontaktperson i styret Lidvard Lundanes  913 61 302   lidvard.lundanes@gmail.com

 

Bladkomité

Leder  Karen Gissinger  905 36735  karen.gissinger@posten.no

Hjemmeside/WEB Ole Kvithaug            911 43 939 ekvith@online.no

Medlem Bjørn Nybø 908 93 887 bjorn@bilfagsunnmore.no

Medlem Martin Hustad 932 37 033 martin.hustad@gmail.com

Medlem Kjell Jarle Gjerde  906 92389 kjell.jarle.gjerde@gmail.com

Medlem John Christian Nygård 945 30821 jcnygard@hotmail.com

Sosiale medier (Facebook, Instagram mm.

Ansvarlig Lars Erik Haugen 944 31 143

Husstyret (Selskapslokalet)

Leder Synnøve Ringdal 997 11 486 syring@online.no

Medlem Guri Blindheim 975 09213 blindheimguri@hotmail.com

Medlem Grim Danielsen  900 52 985 grim.danielsen@live.no

Medlem Aud Kaldhussæter 911 25 825 aud_kald@icloud.com

Medlem Vigdis Naas 980 23 592 vigdis.pauline.naas@gmail.com

 

Forsikringskomité
Forsikringskontakt Thor Longva 908 93886 thlongva@outlook.com
Besiktning Lidvard Lundanes 91361302 Lidvard.lundanes@gmail.com

 

Valgkomité

Medlem Kjell Jarle Gjerde 906 92 389 kjell.jarle.gjerde@gmail.com

Medlem Kjell Ringdal   913 15121     kjellhr@hotmail.com
Medlem John Arne Lerstad 908 29 305 john.arne.lerstad@gmail.com