Jentehjulet

Jentehjulet er en egen gruppe i Storfjorden Automobil Klubb.
Gruppen ble etablert etter initiativ i en gave fra Leif Sunde under Norgesløpsmiddagen i 2009. Det ble deretter laget utkast til nødvendige vedtektsendringer i SAK for å etablere egen kvinnegruppe som fikk navnet ”Jentehjulet”.

Fra før er SAK-medlemmene godt voksne gubber og vi ønsker velkommen alle gode initiativ og ideer som kan utvikle klubben fremover. Jentehjulet tror vi vil bli et veldig positivt bidrag i så måte.

Velkommen til alle jenter som ønsker å være med oss i vår bilhobby! Håper dere vil trives!

·Vi har blitt enige om en fast mal for møtene våre:

 Varighet ca. 2 timer. 18.30-20.30 i Hjulhuset
 Ukekveld vil variere litt, det for å la de som er opptatt faste kvelder i uken 
     få muligheten til å delta.

 Møte ca. 1 gang hver måned, med unntak av deler av sommeren. 
     Møtene blir å finne i menyen til venstre under "Aktiviteter-Terminlista" 
 Skrive referat, samt bli enige om det vi skal jobbe videre med på neste møte.
 Bestemme neste møtedato. Dermed vil medlemmene få både referat, og del 
     av saksliste til 
neste fastsatte møtedato, i god tid før neste møte
 Vi bestemmer etter hvert hva vi har lyst til å jobbe med.
 
Vi skal ha det sosialt og kjekt!