Volvo PV 657 Sykebil

Volvo PV 657 Sykebil

Publisert av Irene Årsnes den 31.03.21. Oppdatert 27.05.21.

....   i dag 31. mars ble Volvo PV 657 1936 modell, Sykebil – Restaureringsprosjekt. Klubbens eie.

Det har vært en prosess over tid, hvor klubben har fått tilbud om å kjøpe prosjektet.

Nå var det en del kroner tilknyttet både kjøp, og det å få den i stand. Styret har vært noe forsiktig, med tanke på kostnader, men også hatt med i tankene, at en slik investering vil bidra til en del arbeid som blir lagt på medlemmene. Nå er alle i styret opptatt av å ta vare på kulturminner, og har dette med oss ved alle henvendelser til klubben. Sykebilen,  Volvo PV 657 fra 1936 er virkelig et kulturminne å ta vare på. Vil tro det er mange som kan minnes denne «traveren» som gikk i tjeneste i Ålesund, Borgund og kanskje lenger av sted i omegn.  Akkurat slik tiltak kulturskatter, har klubben faktisk sagt noe om i klubbens vedtekter. «§ 2 Formål.

a - Arbeide for at det blir oppsporet, restaurert og holdt ved like verneverdige motorhistoriske kjøretøy, og data om disse.»

Volvo 567 PV 1936 var det ikke laget mange av. Sikkert enda færre som bli bygget som sykebil.  Den var ny investering på Ålesund sykehus. 

 Vil lenger ned i artikkelen, skrive noe ord knyttet til bilen sin historien.

  • Styret valgte å sende en søknad til Kulturminnefondet.; RULLENDE OG BEVEGELIGE KULTURMINNER

Kulturminnefondet har i 2021 en egen støtteordning for private eiere av alle typer bevegelige kulturminner. Dette kan være både motoriserte og ikke motoriserte farkoster.

Bevegelige og rullende kulturminner omfatter et bredt spekter av type, alder, historikk og bruk. Følgende forutsetninger settes til søknader til den nye ordningen:

  • Del av kulturmiljø hvor objektet er en verdifull del av helheten
  • Allmenn tilgjengelighet og verdi i en større samfunnsforståelse
  • Alder, sjeldenhet og norsk brukshistorie
  • Opprinnelig bruk og planlagt ny bruk

Alle søknader får en samlet faglig vurdering basert på de tiltak det søkes om, framdriftsplan og framtidig bruk

Svar kom; 10. mars.

«Kulturminnefondet har fattet følgende vedtak den 10.03.2021

STORFJORDENS AUTOMOBIL KLUBB 980058913 gis tilsagn om tilskudd inntil kr 70 000 til

prosjektet 1936 Volvo Ambulanse.

Tiltak: Tilskudd gis til istandsetting av 1936 Volvo ambulanse, der tiltakene omfatter å ferdigstille

treverk i karosseristamme, plate- kle påbygg utvendig med nye karosseriplater, lage nye

takbøyler i treverk og montere nytt seildukstak, montere nye slanger og dekk, lage nytt

elektrisk anlegg, overhale bremser og gjøre bilen kjørbar.

Vilkår: Det forutsettes at tiltakene skal utføres med materialer av tilsvarende kvalitet, dimensjon

og detaljer som opprinnelig. Det skal skiftes ut så lite som mulig, og kun der skadeomfanget

gjør at det ikke kan gjenbrukes. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i tråd med

planlagt framdriftsplan med avslutning i løpet av 2021. Det kan ikke påregnes at det vil bli

gitt utsettelser. Det skal leveres spesifiserte timelister for egeninnsats og dugnad i

prosjektet. Ved sluttrapportering skal privat medfinansiering utgjøre minst 30 % av totale kostnader.

Utbetaling av tilskudd Tilskudd utbetales etterskuddsvis og i takt med prosjektets framdrift. Utbetaling skjer når

du skriftlig ber om det, og rapporterer for utført arbeid. Du må dokumentere prosjektet

undervegs med foto av arbeidene før, under og etter at tiltakene er gjennomført.

Prosjektregnskapet må dokumenteres med fakturabilag. Sluttrapporten må beskrive faglig

gjennomføring og anvendelsen av tilskuddet. Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet

må prosjektet være avsluttet.

 

Kjære SAK medlem, når nå påsken er over, må vi begynne planleggingen med å hente bilen, (bilen står på samme industriområde, som Hjulhuset). Videre må vi planlegge hvem, hvor, når, hvordan … og sikkert mange andre punkter. Samt en som kan holde i "trådene" prosjektleder.

Nå vet jeg av erfaring at blant medlemmene i SAK, er det svært mye fagkompetanse.

Noe vi helt klart trenger fremover. Både trearbeid, karosseri, elektrisk.. mekanisk. osv.

Har du lyst å være med med å få denne bilen tilbake i kjørbar stand?

- og etter hvert i en slik «forfatning» som den en gang var kjent for langs Ålesund sine gater.

 

Sykebilen sin historie. Det vi har så langt. Håper vi kan få samlet mer etter hvert. Alle tips tas imot med takk.

Håper det er noe som kjenner godt til «livet» til sykebilen, når den var i tjeneste ved Ålesund sykehus i Borgundveien 43.

 

Volvo PV 657 1936 modell – Sykebil

Ålesund sykehus gjorde i 1936 innkjøp av ny sykebil. Valget falt på en Volvo PV 657, helt ny.

Av denne modellen Volvo 657 ble det bygget 55 stk. total i årene 1935 / 36. Dette er et sjelden Chassis fra Volvo. Det har vært undersøkt og en finner nå kun 3 kjøretøy av denne modellen, i tillegg til denne som nå står i Ålesund, Skodje. Det står en på Volvo museet i Sverige, rigget som sykebil. En er bygget om som Jaktbil, så sies det å være et chassis til i Sverige, men ikke hvor og hvilke tilstander har det pr. dato ikke vært mulig å fremskaffe.

1936; Handelen ble avklart, Chassiset fra Volvo ble fraktet til Kristiansand, hvor Knutsen Karosseri ferdigstilte og bygde påbygget. Før den nye og flotte sykebilen ankom Ålesund sykehus.

Ålesund sykehus hadde Volvo PV 657 i full drift fram til 1959. Dvs. fra 1958-59 brukte sykehuset den som varebil, til ulike oppdrag for sykehuset.  Så i 1959 gjorde sykehuset et nytt innkjøp på en sykebil hos Autokompaniet i Ålesund. Autokompaniet var da Mercedes forhandler, så det er da nærliggende å tenke at Volvo PV 657, ble byttet inn til fordel for en Mercedes sykebil som ville bidra i helsetjenesten for innbyggerne i Ålesund og omegn. Autokompaniet averterte sykebilen, og Nils Nerhus med tilholdssted i Fjøra kjøpte bilen. Dette var samme år 1957, flere år før Fjøra fikk tunell frem til Valldal. (Tunellen ble åpnet i 1974) Bilen ble da brukt som gardsbil, og frakt av epler. Når bilen ikke kunne nyttes til formålet lengre, ble den hensatt ved sjøen i Fjøra. Der stod den til forfall frem til 1968.

Heldigvis var bil interessen allerede godt utviklet, hos John Andreas Storås, med tilhold i Eidsdalen. Han kom over bilen og oppsøkte Nerhus for en mulig handel. Han fikk mulighet å kjøpe denne for kr. 100.- Storås fikk med seg noen kompiser. Fremskaffet bil til å slepe” doningen” fra Fjøra.

Det er ikke langt i luftlinje, men Fjøra – Eidsdal. Men her måtte ungdommen til med ferge fra Fjøra til Valldal … kjøretur til Linge og ny ferge til Eidsdal. Slepet var festet, alt klart til å kjøre ned til ferga i Fjøra. Da streiket” slepebilen” ikke råd å få start. Heldigvis hadde John med et batteri og en bensinkanne. Var jo forsøket verd. … å starte sykebilen. Batteri montert,” skvetten med drivstoff” fylt på …. Den startet. Da snudde ungdommene enkelt på saken, sykebilen slepte «slepebilen.”

Fergemanskapet var ikke like begeistret for løsningen. De mente det ikke var helt greit at; et ikke registrert kjøretøy slepte en med registrering … så første fergeturen gikk uten ungdommene og deres kortesje. Ny fergeavgang, og nytt forsøk og heftige diskusjoner, endelig kom de til en enighet. Ferden kunne fortsette, ikke bare på en, men to fergeturer. Ut på dagen var Volvo PV 657 godt parkert i egen garasje i Eidsdal.  Der ble den stående tørt og fint frem til 2012, da kjøpte Arnstein Opskar bilen, og startet prosessen med å få bilen tilbake mot fordoms prakt.

 

Det er utført svært mye på bilen frem til i dag. 95 % av alt trevirke er på plass. Noe småtteri igjen bl.a. lister ved vinduene. Grillkappen er krommet opp igjen, nytt radiatorregister sveiset, nye bakskjermer på plass. Bremse systemet er nesten full overhalt, det er mulig å få fatt i rep sett for å ferdigstille dette. En del av tilbehør som må til er kjøpt inn, hovedsakelig de mest kostbare.

 

Nå er det opp til oss i SAK å få denne sykebilen «på veien» og kan spre glede for alle skuelystne, og kanskje kan den bidra til å hente frem noe minner

Som dere sikkert fikk med dere tidligere i teksten, så er de midlene fra Kulturminnefondet, knyttet mot vilkår og tidsfrist, ved årsskiftet.

Stikk innom Hjulhuset, når det blir muligheter for det. * Tenker på Covid 19 og smittevernregler. Send gjerne inn en melding til formannen@storfjrorden.no om akkurat du har anledning og lyst å bli med på dette prosjektet.

 

På bildet av; Volvo Sykebil står Portør Nils Selen, stolt oppstilt ved siden av bilen.