Utnevnelse av æresmedlemmer årsmøte 2021

Utnevnelse av æresmedlemmer årsmøte 2021

Publisert av Irene Årsnes den 13.10.21. Oppdatert 13.10.21.

På årsmøtet som ble gjennomført 6. oktober ( mye for seint i 2021. pga. pandemien), ble det bl.a. utnevnt 2 nye æresmedlemmer i Storfjordens Automobil Klubb

Storfjordens Automobil Klubb har fra tidligere 2 æresmedlemmer; Bjørn Sjøholt og Hans Olav Drabløs.

Fra vedtektene: "Æresmedlemskap i klubben kan tildeles medlemmer som har gjort seg særlig bemerket innenfor klubben, og klubben sitt formål. Medlemmer kan melde forslag til nye æresmedlemmer til styret. Æresmedlem er fritatt fra kontingent, men har alle medlemsrettigheter."

Nå er det svært mange medlemmer som gjennom årtier har bidratt og stått på.

Årsmøtet utnevnte i denne runden John Andreas Storås og Inge Per Mølsæter til æresmedlemmer.

Alltid positive, løsningsorientert og bidrar med innspill, tiltak og ivaretar oppgaver som må løses for klubben sin interesse og beste. Spør en om hjelp, så finner de alltid rom for å få løst oppgaven. 

 

SAK gratulerer med æresmedlemskapet og håper å få ta del i det positive engasjementet og entusiasmen dere viser for klubben også i fremtiden.

 

Gratulerer!